Moeder Cathrien wordt ereburger

Uit een grote fluwelen doos kwam een prachtige houten plaat met een ingelegde steen tevoorschijn. 
De burgemeester liep naar mijn moeder en sprak: 
‘Moeder Cathrien, de gehele gemeenteraad en alle dorpsoudsten hebben 
besloten u tot Ereburger van Bushat te benoemen. 
Als dank voor uw tomeloze en onvoorwaardelijke inzet voor de armste der armen.’  
Hij legde de plaat in haar handen. Weer klonk luid applaus. 
Onze kinderen waren er helemaal stil van. 
Moeder Cathrien werd door iedereen gefeliciteerd en Maria week niet van haar zijde. 
Er was iets te drinken en wat kleine hapjes sierden het bijzondere moment.
catrhien