Kennismaking met Gjerz

‘Kijk, daar komt hij’, zei ik nerveus tegen Dick. 
Dick snelde naar de slof sigaretten en stak een pakje in zijn broekzak. 
Een paar seconden later zag ik Dick uit de poort lopen naar de oude weg, 
waar een ezelskar net een stofwolk deed opwaaien. 
Er waren geen kinderen op de weg en ik zag Gjerz naderen. 
Ik vond het knap van Dick dat hij op de weg bleef staan – 
je wist immers niet hoe Gjerz zou reageren. 
Ik sloop naar buiten en verschool me weer gebukt achter ons hek. 
Heel voorzichtig keek ik hoe Dick het pakje sigaretten uit zijn zak haalde en openmaakte. 
Met een schuin oog keek Gjerz naar Dick, die hem een sigaret toestak. 
Hij stopte de sigaret in zijn mond en ging met zijn hand naar Gjerz’ hoofd.
Heel zachtjes streelde hij zijn korte haren. 
Gjerz nam een grote haal aan zijn sigaret en nam die in zijn hand. 
En toen, als een kat die kopjes geeft, legde hij heel even zijn hoofd tegen Dick aan. 
Het was zo’n aandoenlijk gezicht dat ik besefte dat hier 
een zwaar getraumatiseerd mannetje stond.
IMG_0401